سه روز مشاوره خصوصی رایگان! (کلیک کنید)
خدمت

برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی شخصی

۱۵٫۰۰۰تومان
کنکوری تجربی
اضافه به سبد خرید

برنامه ریزی مطالعاتی نیازمند تخصص و مهارت است و هر دانشاموز نمی تواند برای خود برنامه ریزی هایی تعیین کند و متناسب با آن به صورت کور کورانه پیش برود؛ نتایج بد آزمون ها، ضعف در تست، حفظ نشدن ها و.... از عوامل عدم برنامه ریزی یا برنامه ریزی بی کیفیت است.

مشاوران تخصصی هر رشته در تیم کنکورینو برای طراحی برنامه شخصی مطالعاتی شما آماده اند.

برای سفارش برنامه ریزی شخصی مراحل زیر را طی کنید

  1. رشته و پایه خود را انتخاب کنید و با پرداخت، سفارش برنامه ریزی شخصی خود را ثبت کنید
  2. نوع برنامه خود را در ادامه به مشاور خواهید گفت؛اینکه می خواهید برنامه تا کنکور ثابت باشد یا برای بازه فعلی می خواهید
  3. اگر یک برنامه ی دو هفته ای میخواهید تعداد را 2 انتخاب کنید؛افزایش تعداد هفته موجب افزایش کیفیت برنامه شماست زیرا به مشاور دید بلندمدت تری را برای برنامه ریزی می دهید.
  4. به واتساپ 09050327924 عبارت "برنامه ریزی شخصی/سایت کنکورینو+شماره سفارش خود" را ارسال کنید
  5. شرایط، مشخصات، پایه، رشته، ساعات خالی، مدرسه و دیگر جزییات خود را شرح بدهید،
  6. به توضیحات خواسته شده مشاور پاسخ بدهید،
  7. مشاور/برنامه ریز رشته شما در صورت لزوم با شما تماس میگیرد،
  8. پس از پرسش و پاسخ های مشاور/برنامه ریز؛
  9. مشاور/برنامه برنامه نهایی شخصی شما را تا یک یا چند روز آینده، طراحی و ارسال میکند.