سه روز مشاوره خصوصی رایگان! (کلیک کنید)

کارگاه مشاوره

شما می توانید کارگاه مشاوره خود را رزرو کنید و پیرامون آن موضوع یک جلسه مشاوره داشته باشید.

  • مشاوره خصوصی کنکور
  • پرسش و پاسخ از مشاور/مدرس
  • دریافت کامل ترین نکات پیرامون موضوع
  • آموزش برنامه ریزی متناسب با نکات مطرح شده در جلسه
  • پشتیبانی و ارتباط با مشاور/مدرس کارگاه پس از اتمام جلسه به بعد
  • و....

اگر تمایل به سفارش کارگاه مشاوره با موضوع/رشته خاصی هستید؛ نام،رشته،پایه و موضوع کارگاه مورد نظر خود را به واتساپ 09050327924 ارسال کنید.